Wstępne badania wykonalności

inteligentny zintegrowany system transportowy w obszarze Cerová vrchovina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

inteligentny zintegrowany system transportowy w obszarze Silická planina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

inteligentny zintegrowany system transportowy w obszarze Zamagurie

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

połączenie miasta Brezno z koleją w kierunku Tále, Krupová i Krpáčovo

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

przedłużenie linii kolejowej doliną Bystrianska do Tále, Krupová i Krpáčovo

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

deficyty zbiorowego transportu publicznego w miastach České Budějovice, Tábor i Teplice

 

European Union Bruxelles/Brussel

kolejowe korytarze eurazjatyckie*

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

połączenie kolejowe Tiranë – Skopje*

 

 

Ministria e puneve publike, transportit dhe telekomunikacionit Tiranë

wykorzystanie nieruchomości i działek na kolei w republice Česká republika*

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

odnowienie parku taborowego przewozów pasażerskich firmy České dráhy a. s.

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

obsługa kolejowym transportem pasażerskim międzynarodowych portów lotniczych na świecie

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

Public Sector Comparator projektu AirCon (oponentura)

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

optymalizacja zamknięć torowych na kolejach w republice Česká republika

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

modernizacja węzła kolejowego Praha*

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

szanse i możliwości budowy linii kolei dużych prędkości w republice Česká republika

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

warianty połączenia kolejowego z portem lotniczym Praha (cz)

Letiště Prah a a. s. Praha

szanse i możliwości firmy Keolis SA w kolejowym transporcie pasażerskim w republice Česká republika do roku 2012

 

Keolis SA Rueil-Malmaison

szanse i możliwości zastosowania wagonów restauracyjnych firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania wagonów mieszkalnych firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania pociągów z wychylnym pudłem w firmie České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania pociągów charterowych w firmie České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania firmy České dráhy a. s. poza terytorium republiky Česká republika

České dráhy a. s. Praha

wycena skrócenia prac zamknięciowych na kolei o jedną godzinę

 

INFRAM a.  s. Praha

dalekobieżny kolejowy transport pasażerski w republice Česká republika przed wprowadzeniem kolei dużych prędkości

 

SUDOP PRAHA a. s. Praha

dalekobieżny kolejowy transport pasażerski w mieście Praha

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

obowiązująca legislatywa w obszarze transportu kolejowego w republice Česká republika

SUDOP PRAHA a. s. Praha

porównanie obowiązującej legislatywy w obszarze transportu kolejowego w krajach europejskich

SUDOP PRAHA a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania firmy HELIKA a. s. w obszarze projektowania transportowego w republice Česká republika i w republice Slovenská republika

HELIKA a. s. Praha

szanse i możliwości zastosowania pojazdów kolejowych firmy SIEMENS s. r. o. w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym w republice Česká republika do roku 2010

 

SIEMENS AG München

szanse i możliwości zastosowania pojazdów kolejowych firmy STADLER AG w kolejowym transporcie pasażerskim na światowych portach lotniczych

 

STADLER A G Bussnang

szanse i możliwości zastosowania pojazdów kolejowych firmy Bombardier SA w kolejowym transporcie pasażerskim w republice Česká republika

Bombardie r SA Montréal

możliwości połączenia parku logistycznego w mieście Jeneč z siecią kolejową

 

SKANSKA BV Stockholm

możliwości firmy INEKON GROUP a. s. na kolejach republiky Republika e Shqipërisë

INEKON  GROUP a. s. Praha

szanse i możliwości rewitalizacji pojazdów kolejowych przewoźników kolejowych w republice Česká republika i w republice Slovenská republika

Société Générale SA Paris

ekspertyza finansowania zakupu pojazdów kolejowych

Société Générale SA Paris

ekspertyza przedłużenia linii metra miasta Dnipropetrovsk

European Bank for Reconstruction and Development London

Badania techniczne

połączenie kolejowe Aktogaj – Ürümqi

chi*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

połączenie kolejowe Beirut – Tarabulus ash-Sham*

 

 

Wizarat al'ashghal aleammat w alnnaql almudiriat aleammat lilnnaql albarri w albahri Beirut

połączenie kolejowe Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště*

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

połączenie kolejowe Warszawa Centralna - Warszawa Lotnisko Chopina*

Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa

połączenie kolejowe Plzeň – Regen sburg (cz)

połączenie kolejowe Plzeň –  Regensburg (de)

Bezirk Obe rpfalz Regensburg

regionalny system transportowy regionu Praha*

Hlavní  město Praha

połączenie tramwajem dualnym Praha – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav*

Středočes ký kraj Praha

połączenie kolejowe Horažďovice – Planá u Mariánských Lázní*

Plzeňský  kraj Plzeň

połączenie tramwajem dualnym Louny – Chemnitz*

Ústecký kraj Ústí nad Labem

obsługa transportowa rejonu Teplicko

 

Ústecký kraj Ústí nad Labem

obsługa transportowa rejonu Ústecký kraj

 

Ústecký  kraj Ústí nad Labem

połączenie kolejowe Jihlava – Zwettl*

Kraj Vy sočina Jihlava

połączenie kolejowe Brno – Přerov

Jihomoravský kraj Brno

linia średnicowa północ-południe przez Brno - legislacyjne umocowanie linii

Jihomoravsk ý kraj Brno

regionalny system transportowy euroregionu Egrensis*

 

Zweckv erband Öfentlicher Personennahverkehr Vogtland Auerbach

obsługa transportowa parków narodowych České Švýcarsko oraz Sachsische Schweiz po otwarciu przejścia kolejowego Sebnitz – Dolní Poustevna (cz)

obsługa transportowa parków narodowych České Švýcarsko oraz Sachsische Schweiz po otwarciu przejścia kolejowego Sebnitz – Dolní Poustevna (de)

Verke hrsverbund Oberelbe GmbH Dresden

połączenie kolejowe Praha – Milovice – Mladá Boleslav – Liberec/Tanvald*

 

České dráhy a. s. Praha

połączenie kolejowe Chrudim – Jaroměř*

České dráhy a. s. Praha

połączenie kolejowe Plzeň – Plattling*

České dráhy a. s. Praha

Badania wykonalności

połączenie kolejowe dużych prędkości Almaty – Astana*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

regionalny system transportu euroregionu Nisa/Nysa/Neisse (oponentura)

Ministerstv o pro místní rozvoj České republiky Praha

2. linia metra miasta Warszawa

Mi asto Stołeczne Warszawa

V. paneuropejski korytarz Bratislava – Čierna nad Tisou št. hr. i VI. paneuropejski korytarz Žilina – Čadca št. hr.

Železn ice Slovenskej republiky š. p. Bratislava

boczna gałąź IV. paneuropejskiego korytarza Praha – Cheb st. hr.*

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

połączenie gałęzi IV. i VI. paneuropejskiego korytarza Česká Třebová – Zábřeh na Moravě*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

połączenie kolejowe Praha – Kladno*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

modernizacja węzła kolejowego Brno

Správa ž elezniční dopravní cesty s. o. Praha

wprowadzenie pociągów na linii Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště

Keolis SA Rueil-Malmaison

wprowadzenie pociągów na linii Chrudim – Jaroměř

Keolis S A Rueil-Malmaison

wprowadzenie pociągów na linii Příbram – Praha

Connex SA Paris

wprowadzenie pociągów w rejonie Praha

 

VIAMONT a. s. Ústí nad Labem

wprowadzenie pociągów na linii Praha – Ostrava

STUDENT  AGENCY s. r. o. Brno

wprowadzenie pociągów na linii Praha – Košice

WAGON  SERVICE travel s. r. o. Bratislava

przedłużony XI. paneuropejski korytarz Praha – Horní Dvořiště st. hr.*

 

České dráhy s. o. Praha

połączenie kolejowe Praha hlavní nádraží/Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany/Praha-Holešovice*

 

České dráhy s. o. Praha

Koncepcje programowe

transformacja kolei republiky Slovenská republika*

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Bratislava

transformacja kolei republiky Česká republika**

České dráhy s. o. Praha

restrukturyzacja kolejowych przewozów pasażerskich firmy České dráhy a. s. po wyłączeniu przewozów towarowych do samodzielnej firmy ČD Cargo a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

rozwiązanie kolorystyczne pojazdów kolejowych transportu pasażerskiego (sk) ADVER TISING GROUP s. r. o. Bratislava
  Skupina pro podporu vysokorychlostní železniční dopravy Praha

Prace zrealizowane

wprowadzenie pociągów na kolejach związku Svazek obcí údolí Desné

Connex SA Paris

wprowadzenie pociągów InterConnex Liberec – Binz

Connex SA Paris

wprowadzenie pociągów SuperCity Praha – Ostrava**

České dráhy s. o. Praha

wprowadzenie produktu auto-pociąg Praha – Poprad**

České dráhy s. o. Praha

wprowadzenie obsługi stewardess na pokładach pociągów firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

wprowadzenie stref ciszy na pokładach pociągów firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

wprowadzenie stref bezpieczeństwa na pokładach pociągów firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

wprowadzenie biletów dla dzieci na pokładach pociągów firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zapewnienie finansowania modernizacji wagonów silnikowych firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

Jindřich ohradecké místní dráhy a. s. Jindřichův Hradec

zapewnienie finansowania zakupu ekobusów firmy PROBO BUS a. s. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

PROBO BUS a. s. Králův Dvůr

zapewnienie finansowania zakupu ekobusów firmy TRANSCENTRUM bus s. r. o. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

TRANSCENTRUM bus s. r. o. Kosmonosy

zapewnienie finansowania zakupu ekobusów firmy Veolia Transport Praha s. r. o. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

Veolia SA Paris

zapewnienie finansowania zakupu ekobusów firmy Bosák bus s. r. o. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

Bosák bus s. r. o. Příbram

zapewnienie finansowania zakupu ekobusów firmy Cup Tour Bus s. r. o. ze środków RPO (Regionalny program operacyjny)

Cup Tour Bus s. r. o. Příbram

zapewnienie finansowania na unowocześnienie produkcji części zamiennych firmy LUFAX ze środków OPKaHR (Program operacyjny Konkurencyjność i wzrost gospodarczy)

LUFAX Gemerská Hôrka

uzyskanie licencji i świadectw przewoźnika dla firmy Abellio CZ a. s. Abellio BV Utrecht
Adnotacje
* pod pozycją firmy SU DOP PRAHA a. s. Praha
** pod pozycją firmy České dráhy  s. o. Praha
*** pod pozycją firmy Žele zničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava