(Parabola je množinou všech bodů v rovině, jež mají stejnou vzdálenost od přímky a od bodu, který na přímce neleží.)

 

O ČEM JE PRÁCE ATELIERU PARABOLA:

 • O STRATEGII PODNIKÁNÍ VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
 • O PRŮZKUMU TRHU VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O HLEDÁNÍ NOVÝCH TRHŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O HLEDÁNÍ INVESTORŮ DO OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O RESTRUKTURALIZACI A REVITALIZACI FIREM, PODNIKAJÍCÍCH V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O ZPRACOVÁNÍ DESIGNMANUALU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
 • O ZPRACOVÁNÍ GRAPHICMANUALU FIREM, PODNIKAJÍCÍCH V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY A GRAPHICMANUALU JEJICH PRODUKTŮ
 
 
 • STRATEGIE PODNIKÁNÍ VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

  • strategie rozvoje firmy, základní strategické varianty rozvoje firmy na základě strategického auditu,

  • návrh dlouhodobé strategie při prosazování a expanzi včetně analýz a prognóz vnějšího politicko-ekonomického prostředí firmy,

  • prognóza vývoje legislativy, týkající se veřejné osobní dopravy,

  • zavedení procesního managementu,

  • zajištění veškerých potřebných informací, týkajících se prohlubující se integrace do trhu Evropské unie včetně legislativy a případných fondů a tendrů,

  • získání partnerů na kolbišti evropské konkurence a prostoru pro prosazování zájmů firmy v evropských strukturách,

  • přeměna vnitřních systémů a struktur firmy na podmínky působení v širším měřítku evropského vnitřního trhu.

 

 • PRŮZKUM TRHU VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • průzkum potenciální poptávky a analýza působení konkurentů,

  • provedení všestranného srovnání s konkurencí na objektivní a nezávislé bázi metodou benchmarkingu,

  • upevnění tržní pozice firmy novou marketingovou strategií.

 

 • HLEDÁNÍ NOVÝCH TRHŮ V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • pomoc při navazování obchodních kontaktů na nových trzích,

  • pomoc při hledání partnera pro dlouhodobou kooperaci na trhu (strategická aliance).

 

 • HLEDÁNÍ INVESTORŮ DO OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • hledání optimálního investora i formu investice pro rozvoj firmy.

 

 • RESTRUKTURALIZACE A REVITALIZACE FIREM, PODNIKAJÍCÍCH V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • analytické vyhodnocení současného organizačního stavu firmy a úrovně jejího řízení a dělby kompetencí,

  • návrh strategie řešení a odpovídajících organizačních dokumentů,

  • zpracování projektu restrukturalizace firmy a transformace systému vnitřního řízení podniku ve vazbě na tržní podmínky,

  • návrh uplatnění krizového a proefektivního managementu v systému vnitřního řízení,

  • příprava programu revitalizace neefektivních provozů, nedostatečně využitých aktiv, produkčních kapacit a pracovních sil.

 

 • PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • průzkum a prognóza přepravních proudů,

  • návrh dopravních módů,

  • návrh integrace dopravního systému,

  • návrh dopravní sítě (vedení linek a přestupních vazeb),

  • návrh umístění míst dopravní obsluhy (stanic a zastávek),

  • návrh dopravních prostředků (jejich kapacity a komfortu),

  • návrh informačních, rezervačních a prodejních služeb,

  • návrh doplňkových služeb před, během a po přepravě,

  • návrh tarifního systému,

  • návrh jízdního řádu.

 

 • NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • návrh dispozičního řešení dopravního prostředku,

  • návrh informačního systému v dopravním prostředku,

  • návrh zázemí pro služby, poskytované v dopravním prostředku,

  • návrh dodavatelů interierového vybavení dopravních prostředků.

 

 • ZPRACOVÁNÍ DESIGNMANUALU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY

  • návrh filosofie řešení designmanuálu dopravních prostředků,

  • návrh barevného řešení dopravních prostředků,

  • návrh reklamních ploch a prostoru dopravních prostředků.

 

 • ZPRACOVÁNÍ GRAPHICMANUALU FIREM, PODNIKAJÍCÍCH V OBLASTI VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY A GRAPHICMANUALU JEJICH PRODUKTŮ

  • návrh filosofie řešení graphicmanuálu podniků a jejich produktů,

  • návrh řešení základních atributů korporátní identity (barevnost, logo),

  • návrh řešení návazných prvků korporátní identity (hlavičkový papír, vizitka, razítko, desky, nosič dat včetně obalu, reklamní plocha, webová stránka atd.).

 

zpět na úvodní stranu