Studie možností a příležitostí

inteligentní integrovaný dopravní systém v oblasti Cerová vrchovina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky 

inteligentní integrovaný dopravní systém v oblasti Silická planina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

inteligentní integrovaný dopravní systém v oblasti Zamagurie

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

napojení města Brezno na železnici směr Tále, Krupová a Krpáčovo

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

prodloužení železnice Bystrianskou dolinou na Tále, Krupovou a do Krpáčova

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

deficity městské hromadné dopravy ve městech České Budějovice, Tábor a Teplice

 

European Union Bruxelles/Brussel

euroasijské železniční koridory*

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

železniční spojení Tiranë – Skopje*

 

 

Ministria e puneve publike, transportit dhe telekomunikacionit Tiranë

využití nemovitostí a pozemků na železnici v republice Česká republika*

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

obnova vozidlového parku osobní dopravy firmy České dráhy a. s.

Minist erstvo dopravy České republiky Praha

obsluha mezinárodních letišť železniční osobní dopravou ve světě

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

Public Sector Comparator projektu AirCon (oponentura)

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

optimalizace výlukových činností na železnici v republice Česká republika

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

rekonstrukce železničního uzlu Praha*

Správa žel ezniční dopravní cesty s. o. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění vysokorychlostních tratí v republice Česká republika

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

variantní řešení železničního spojení na mezinárodní letiště Praha (cz)

Letiště Praha a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění firmy Keolis SA v železniční osobní dopravě v republice Česká republika do roku 2012

 

  

Keolis SA Rueil-Mal maison

možnosti a příležitosti uplatnění restauračních vozů firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění ubytovacích vozů firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění vlaků s nuceným naklápěním firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění charterových vlaků firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění firmy České dráhy a. s. mimo republiku Česká republika

České dráhy a. s. Praha

ocenění zkrácení výlukových prací na železnici o jednu hodinu

 

INFRAM  a. s. Praha

dálková osobní železniční doprava v republice Česká republika před zprovozněním vysokorychlostních tratí

 

SUDOP PRAHA a. s. Praha

dálková osobní železniční doprava ve městě Praha

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

platná legislativa v oblasti železniční dopravy v republice Česká republika

SUDOP PRAHA a. s. Praha

porovnání platné legislativy v oblasti železniční dopravy v evropských zemích

SUDOP PRAHA a. s. Praha 

možnosti a příležitosti uplatnění firmy HELIKA a. s. v oblasti dopravního projektování v republice Česká republika a v republice Slovenská republika

HELIKA a. s. Praha

možnosti a příležitosti uplatnění kolejových vozidel firmy SIEMENS s. r. o. v regionální železniční osobní dopravě v republice Česká republika do roku 2010

 

SIEMENS AG München

možnosti a příležitosti uplatnění kolejových vozidel firmy STADLER AG v železniční osobní dopravě na světových letištích

 

STADLER  AG Bussnang

možnosti a příležitosti uplatnění kolejových vozidel firmy Bombardier SA v železniční osobní dopravě v republice Česká republika

Bo mbardier SA Montréal

možnosti napojení logistického parku ve městě Jeneč na železniční síť

 

SKAN SKA AB Stockholm

možnosti firmy INEKON GROUP a. s. na železnici v republice Republika e Shqipërisë

INEKON GROUP a. s. P raha

možnosti a příležitosti revitalizace kolejových vozidel železničních dopravců v republice Česká republika a v republice Slovenská republika

Société Générale SA Paris

expertíza financování nákupu železničních vozidel

Société Générale SA Paris

expertíza prodloužení linie metra města Dnipropetrovsk

European Bank for Reconstruction and Development London

Technické studie

železniční spojení Aktogaj – Ürümqi*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

železniční spojení Beirut – Tarabulus ash-Sham*

 

 

Wizarat al'ashghal aleammat w alnnaql almudiriat aleammat lilnnaql albarri w albahri Beirut

železniční spojení Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště*

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

železniční spojení Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina*

Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa

železniční spojení Plzeň – Regensburg (cz)

železniční spojení Plzeň – Regensburg (de)

Bezirk Oberpfalz Regensburg

regionální dopravní systém regionu Praha*

Hlavní město Praha

spojení duální tramvají Praha – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav*

Středočeský kraj Praha

železniční spojení Horažďovice – Planá u Mariánských Lázní*

Plze ňský kraj Plzeň

spojení duální tramvají Louny – Chemnitz*

Ústecký kraj Ústí nad Labem

dopravní obslužnost regionu Teplicko

 

Ústecký kraj Ústí nad Labem

dopravní obslužnost regionu Ústecký kraj

 

Ústecký kraj  Ústí nad Labem

železniční spojení Jihlava – Zwettl*

Kraj Vy sočina Jihlava

železniční spojení Brno – Přerov

Jihomoravský kraj Brno

Severojižní kolejový diametr Brno - legislativní zařazení dráhy

Jihomoravský kraj Brno

regionální dopravní systém euroregionu Egrensis*

 

Zweckver band Öfentlicher Personennahverkehr Vogtland Auerbach

dopravní obslužnost národních parků České Švýcarsko a Sachsische Schweiz po otevření železničního přechodu Sebnitz – Dolní Poustevna (cz)

dopravní obslužnost národních parků České Švýcarsko a Sachsische Schweiz po otevření železničního přechodu Sebnitz – Dolní Poustevna (de)

Verkehrsverbu nd Oberelbe GmbH Dresden

železniční spojení Praha – Milovice – Mladá Boleslav – Liberec/Tanvald*

 

České dráhy a. s. Praha

železniční spojení Chrudim – Jaroměř*

České dráhy a. s. Praha

železniční spojení Plzeň – Plattling*

České dráhy a. s. Praha

Studie proveditelnosti

vysokorychlostní železniční spojení Almaty – Astana*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

regionální dopravní systém euroregionu Nisa/Nysa/Neisse (oponentura)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Praha

2. linka metra města Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

V. panevropský koridor Bratislava – Čierna nad Tisou št. hr. a VI. panevropský koridor Žilina – Čadca št. hr.

Železnice Slovenskej republiky š. p. Bratislava

odbočná větev IV. panevropského koridoru Praha – Cheb st. hr.*

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

spojovací větev IV. a VI. panevropského koridoru Česká Třebová – Zábřeh na Moravě*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

železniční spojení Praha – Kladno*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

rekonstrukce železničního uzlu Brno

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

zavedení vlaků na trati Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště

Keolis SA Rueil-Malmaison

zavedení vlaků na trati Chrudim – Jaroměř

Keolis SA Rueil-Malmaison

zavedení vlaků na trati Příbram Praha

Connex SA Paris

zavedení vlaků v regionu Praha

 

VIAMONT a. s. Ústí nad Labem

zavedení vlaků na trati Praha Ostrava

STU DENT AGENCY s. r. o. Brno

zavedení vlaků na trati Praha Košice

WAGON  SERVICE travel s. r. o. Bratislava

prodloužený XI. panevropský koridor Praha – Horní Dvořiště st. hr.*

 

České dráhy s. o. Praha

železniční spojení Praha hlavní nádraží/Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany/Praha-Holešovice*

 

České dráhy s. o. Praha

Koncepční studie

transformace železnic v republice Slovenská republika*

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Bratislava

transformace železnic v republice Česká republika**

České dráhy s. o. Praha

restrukturalizace železniční osobní dopravy firmy České dráhy a. s. po vyčlenění nákladní dopravy do samostatné firmy ČD Cargo a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

barevné řešení železničních vozidel osobní dopravy (sk)

 ADVE RTISING GROUP s. r. o. Bratislava 
vysokorychlostní železnice a její přínos pro republiku Česká republika (cz)   Skupina pro podporu vysokorychlostní železniční dopravy Praha

Realizační práce

zavedení vlaků na železnici svazku Svazek obcí údolí Desné

Connex  SA Paris

zavedení vlaku InterConnex Liberec – Binz

Connex SA Paris

zavedení vlaku SuperCity Praha – Ostrava**

České dráhy s. o. Praha

zavedení autovlaku Praha – Poprad**

České dráhy s. o. Praha

zavedení služeb stewardek na palubu vlaků firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedení zón ticha na palubu vlaků firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedení zón bezpečí na palubu vlaků firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedení dětských jízdenek na palubu vlaků firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Žele zničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zajištění financování modernizace motorových vozů firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. z prostředků ROP (Regionální operační program)

Jindřich ohradecké místní dráhy a. s. Jindřichův Hradec

zajištění financování nákupu ekobusů firmy PROBO BUS a. s. z prostředků ROP (Regionální operační program)

PROBO BUS a. s. Králův Dvůr

zajištění financování nákupu ekobusů firmy TRANSCENTRUM bus s. r. o. z prostředků ROP (Regionální operační program)

TRANSCENTRUM bus s. r. o. Kosmonosy

zajištění financování nákupu ekobusů firmy Veolia Transport Praha s. r. o. z prostředků ROP (Regionální operační program)

Veolia SA Paris

zajištění financování nákupu ekobusů firmy Bosák bus s. r. o. z prostředků ROP (Regionální operační program)

Bosák bus s. r. o. Příbram

zajištění financování nákupu ekobusů firmy Cup Tour Bus s. r. o. z prostředků ROP (Regionální operační program)

Cup Tour Bus s. r. o. Příbram

zajištění financování modernizace výroby náhradních dílů firmy LUFAX z prostředků OPKaHR (operační program Konkurenceschopnost a hospodářský růst)

LUFAX Gemerská Hôrka

získání licence a osvědčení dopravce pro firmu Abellio CZ a. s. Abellio BV Utrecht
Vysvětlivky
* pod hlavičkou firmy SUDOP PRAHA a. s. Praha
** pod hlavičkou firmy České dráhy s. o. Praha
*** pod hlavičkou firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava