Obnovení železniční tratě Aš – Selb a atelier Parabola u toho

07.12.2015 16:39

Na železniční trať Aš – Selb se dne 07.12.2015 po 20 letech vrátily vlaky. O obnovení železničního hraničního přechodu usilovaly města a obce regionu s občanskými iniciativami od devadesátých let. Stalo se tak takřka přesně po 150 letech od zahájení provozu této tratě. 

Předchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.