Převedení železniční dopravy v úseku Praha hlavní nádraží/Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany/Praha-Holešovice na novou trať a atelier Parabola u toho

14.11.2008 19:45

Dne 14.11.2008 byl spuštěn provoz na nové trati Praha hlavní nádraží/Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany/Praha-Holešovice, která tak nahradila původní obloukovitou pomalou trať.

Předchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.