Zprovoznění nové železniční zastávky v pražském regionu a atelier Parabola u toho

10.12.2006 15:45

Ode dne 10.12.2006 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Čelákovice-Jiřina. Jde o pokračování běžící akce zplnohodnotnění železniční osobní dopravy v Praze a jejím okolí v rámci městské a příměstské hromadné dopravy.

Predchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.