Zprovoznění elektronického prodeje jízdenek firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. a atelier Parabola u toho

19.05.2015 15:10

Od 19. května 2015 spustila firma Jindřichohradecké místní dráhy a. s. na webové doméně www.jizdenky.jhmd.cz aplikaci, díky které je možné jízdenky zakoupit prostřednictvím internetu. Nákup je možný i z informačních terminálů na šesti vybraných nádražích firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s.. Vedle českého jazyka je aplikace přístupná také v anglické, německé, slovenské a polské jazykové mutaci.

Atelier Parabola se na věcné, grafické a jazykové podobě této domény spolupodílel.