akat (robinia acacia alebo aktuality ateliéru)

Návrhy integrovaných dopravných systémov pre mikroregióny Zamagurie, Silická planina a Cerová vrchovina

12.01.2021 12:41
Z hľadiska redukcie spotreby fosílnych palív a uhlíkových emisií z dopravy v regiónoch je absolútnou prioritou zníženie celkového počtu motorových vozidiel. To je možné dosiahnuť vtedy, ak budú užívatelia individuálnej dopravy motivovaní k prechodu na verejnú, zdieľanú alebo bezmotorovú...

Napojenie mesta Brezno na železnicu smer Tále, Krupová a Krpáčovo

27.11.2020 15:26
Ateliér Parabola spolupracoval na štúdii možností a príležitostí napojenia mesta Brezno na železnicu smer Tále, Krupová a Krpáčovo. Je dostupná tu (vrátane prílohy).

Predĺženie železnice na Tále a Krupovú a do Krpáčova

10.07.2020 15:52
Ateliér Parabola spolupracoval na štúdii možností a príležitostí predĺženia železnice Bystrianskou dolinou na Tále, Krupovú a do Krpáčova. Je dostupná tu (vrátane prílohy).

Logo pre revitalizovanú železnicu

26.03.2020 12:42
Ateliér Parabola navrhol pre spoločnosť Čiernohronská železnica nové logo. Je dostupné aj tu.

Prieskum spokojnosti cestujúcich vo vlakoch v Českej republike a v Slovenskej republike s cateringom v nich a atelier Parabola u toho

13.10.2017 17:17
V dňoch 31.08.2017 - 14.09.2017 prebiehal prieskum spokojnosti cestujúcich vo vlakoch v Českej republike a v Slovenskej republike s cateringom v nich. Atelier Parabola sa na ňom podieľal a teraz prináša výsledky z neho, ako i  video  redakcie POZOR VLAK na túto tému.
Záznamy: 1 - 5 zo 6
1 | 2 >>

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRÁCI ATELIÉRU TU