Podpis memoranda o porozumění mezi firmami Jindřichohradecké místní dráhy a. s. a Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft mbH a atelier Parabola u toho

22.10.2012 15:40

Dne 21.10.2012 se v 15:00 v rámci oslav 115. výročí tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice konala v Jindřichově Hradci v nově zřízených výstavních prostorech (s expozicí "Po stopách úzkokolejky") malá slavnost k propojení sítí Jindřichohradeckých místních drah a Waldviertelbahn mezi železničními stanicemi Nová Bystřice a Litschau novou železniční úzkokolejnou tratí (pro kterou bylo stavební povolení vydáno již v roce 1903...). Tento záměr byl stvrzen podpisy memoranda o porozumění a spolupráci (nejen v této věci) mezi čelními představiteli firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. a Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft mbH (zleva doprava Ivan Študlar, poradce hejtmana Jihočeského kraje, Boris Čajánek, předseda představenstva firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s., Gerhard Stindl, ředitel společnosti Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft mbH, Karl Wilfing, zemský radní země Niederösterreich). U společnosti SUDOP PRAHA a. s. již byla zadána zakázka v podobě vyhledávací studie této trasy, která by měla najít její optimální vedení z hlediska technického, technologického, ekonomického, ekologického, majetkoprávního i politického. 

Pro atelier Parabola je to malým zadostučiněním, neb firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. a Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft mbH dával dohromady.