Zavedení vlaku s celoplošnou reklamou pro firmu Railtrans s. r. o. a atelier Parabola u toho

15.12.2002 12:28

Dne 15.12.2002 vyjel vlak firmy Railtrans s. r. o. s celoplošnou reklamou na produkt pivo Konrad firmy HOLS a. s..