Zavedení produktu ČD centrum

01.06.1997 21:43

Dne 01.06.1997 byl na čtyřech místech České republiky spuštěn provoz novodobé odbavovací sítě ČD centrum. Jedná se o železniční stanice Praha hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží a o společná centra s městskými infocentry na centrálních náměstích měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem těchto odbavovacích míst je segregace cestujících, požadujících rychlé odbavení, od cestujících, požadujících komplexní a časově náročné odbavení (tj. kromě prodejních služeb např. i informační a rezervační). Součástí těchto míst je i doplňkový prodej různých informačních a propagačních materiálů a suvenýrů.