Zprovoznění dvou nových železničních zastávek v euroregionu Egrensis a atelier Parabola u toho

14.12.2008 11:56

Ode dne 14.12.2008 je možné cestovat vlakem ze dvou nových zastávek: Cheb-Skalka a Pomezí nad Ohří. Jde o plnohodnotnou součást nového česko-německého regionálního přeshraničního dopravního multimodálního systému Egronet. 

Predchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.