Zprovoznění nové železniční zastávky v euroregionu Silva Nortica a atelier Parabola u toho

11.12.2005 11:41

Ode dne 11.12.2005 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Telč-Staré Město. Jde o plnohodnotnou součást připravovaného česko-rakouského regionálního přeshraničního dopravního multimodálního systému. 

Predchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.