Zprovoznění nové železniční zastávky v pražském regionu a atelier Parabola u toho

02.12.2005 15:41

Ode dne 02.12.2005 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Ostrá. Jde o pokračování běžící akce zplnohodnotnění železniční osobní dopravy v Praze a jejím okolí v rámci městské a příměstské hromadné dopravy. 

Predchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.