Zprovoznění nové železniční zastávky v pražském regionu

20.07.2001 16:18

Ode dne 20.07.2001 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Neratovice město. Jde o pokračování běžící akce zplnohodnotnění železniční osobní dopravy v Praze a jejím okolí v rámci městské a příměstské hromadné dopravy.