Zprovoznění nové železniční zastávky v pražském regionu a atelier Parabola u toho

13.12.2015 13:20

Ode dne 13.12.2015 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Praha-Běchovice střed. Jde o pokračování běžící akce zplnohodnotnění železniční osobní dopravy v Praze a jejím okolí v rámci městské a příměstské hromadné dopravy.

Predchůdce dnešního atelieru Parabola byl u zrodu této události v roce 2000.