Zprovoznění nové železniční zastávky v pražském regionu

01.09.1995 17:17

Ode dne 01.09.1995 je možné cestovat vlakem z nové zastávky Zlonín. Jde o pokračování běžící akce zplnohodnotnění železniční osobní dopravy v Praze a jejím okolí v rámci městské a příměstské hromadné dopravy.