Atelier Parabola ist ein Mitglied der folgenden Institutionen:

 

Allied Progress Co nsultants

Sdružení železniční ch společností
Hospodářská komora České  republiky
Klub železničních ces tovatelů
Towarzystwo Przyjaciół Krośniewickiej Kolei  Dojazdowej