Napojenie mesta Brezno na železnicu smer Tále, Krupová a Krpáčovo

27.11.2020 15:26

Ateliér Parabola spolupracoval na štúdii možností a príležitostí napojenia mesta Brezno na železnicu smer Tále, Krupová a Krpáčovo. Je dostupná tu (vrátane prílohy).