Štúdie možností a príležitostí

inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Cerová vrchovina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Silická planina

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Zamagurie

Priatelia Zeme - CEPA o. z. Poniky

napojenie mesta Brezno na železnicu smer Tále, Krupová a Krpáčovo

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

predĺženie železnice Bystrianskou dolinou na Tále, Krupovú a do Krpáčova

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horehronie Brezno

deficity mestskej hromadnej dopravy v mestách České Budějovice, Tábor a Teplice

 

European Union Bruxelles/Brussel

euroázijské železničné koridory*

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

železničné spojenie Tiranë – Skopje*

 

 

Ministria e puneve publike, transportit dhe telekomunikacionit Tiranë

využitie nehnuteľností a pozemkov na železnici v republike Česká republika*

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

obnova vozidlového parku osobnej dopravy firmy České dráhy a. s.

Minister stvo dopravy České republiky Praha

obsluha medzinárodných letísk železničnou osobnou dopravou vo svete

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

Public Sector Comparator projektu AirCon (oponentúra)

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

optimalizácia výlukových činností na železnici v republike Česká republika

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky Praha

rekonštrukcia železničného uzlu Praha*

Správa želez niční dopravní cesty s. o. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia vysokorychlostných tratí v republike Česká republika

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

variantné riešenia železničného spojenia na medzinárodné letisko Praha (cz)

Letišt ě Praha a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia firmy Keolis SA v železničnej osobnej doprave v republike Česká republika do roku 2012

 

  

Keolis SA Rueil-Malmaison

možnosti a príležitosti uplatnenia reštauračných vozňov firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy  a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia ubytovacích vozňov firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia vlakov s núteným naklápaním firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia charterových vlakov firmy České dráhy a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia firmy České dráhy a. s. mimo republiku Česká republika

České dráhy a. s. Praha

ocenenie skrátenia výlukových prác na železnici o jednu hodinu

 

INFRAM  a. s. Praha

diaľková osobná železničná doprava v republike Česká republike pred sprevádzkovaním vysokorýchlostných tratí

 

SUDOP  PRAHA a. s. Praha

diaľková osobná železničná doprava v meste Praha

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

platná legislatíva v oblasti železničnej dopravy v republike Česká republika

SUDOP PRAHA a. s. Praha

porovnanie platnej legislatívy v oblasti železničnej dopravy v európskych zemiach

SUDOP PRAHA a. s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia firmy HELIKA a. s. v oblasti dopravného projektovania v republike Česká republika a v republike Slovenská republika

HELIKA a.  s. Praha

možnosti a príležitosti uplatnenia koľajových vozidiel firmy SIEMENS s. r. o. v regionálnej železničnej osobnej doprave v republike Česká republika do roku 2010

 

SIEMENS AG München

možnosti a príležitosti uplatnenia koľajových vozidiel firmy STADLER AG v železničnej osobnej doprave na svetových letiskách

 

STA DLER AG Bussnang

možnosti a príležitosti uplatněnia koľajových vozidiel firmy Bombardier SA v železničnej osobnej doprave v republike Česká republika

Bombardier SA Montréal

možnosti napojenia logistického parku v meste Jeneč na železničnú sieť

 

SKANSKA AB Stockholm

možnosti firmy INEKON GROUP a. s. na železnici v republike Republika e Shqipërisë

INEKON  GROUP a. s. Praha

možnosti a príležitosti revitalizacie koľajových vozidiel železničných dopravcov v republike Česká republika a v republike Slovenská republika

Société  Générale SA Paris

expertíza financovania nákupu železničných vozidiel

Société Générale SA Paris

expertíza predĺženia línie metra mesta Dnipropetrovsk

European Bank for Reconstruction and Development London

Technické štúdie

železničné spojenie Aktogaj – Ürümqi*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

železničné spojenie Beirut – Tarabulus ash-Sham*

 

 

Wizarat al'ashghal aleammat w alnnaql almudiriat aleammat lilnnaql albarri w albahri Beirut

železničné spojenie Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště*

 

Ministerstvo dopravy České republiky Praha

železničné spojenie Warszawa Centralna - Warszawa Lotnisko Chopina*

Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa

železničné spojenie Plzeň – Regensburg (cz)

železničné spojenie Plzeň – Regensburg (de)

Bezirk Oberp falz Regensburg

regionálny dopravný systém regiónu Praha*

Hlavní m ěsto Praha

spojenie duálnou električkou Praha – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav*

Středo český kraj Praha

železničné spojenie Horažďovice – Planá u Mariánských Lázní*

Plzeňsk ý kraj Plzeň

spojenie duálnou električkou Louny – Chemnitz*

Ústecký  kraj Ústí nad Labem

dopravná obslužnosť regiónu Teplicko

 

Ústecký kraj Ústí nad Labem

dopravná obslužnosť regiońu Ústecký kraj

 

Ústecký kraj Ústí nad Labem

železničné spojenie Jihlava – Zwettl*

Kraj Vys očina Jihlava

železničné spojenie Brno – Přerov

Jihomoravský kraj Brno

Severojižní kolejový diametr Brno - legislatívne zaradenie dráhy

Jihomoravský kraj Brno

regionálny dopravny systém euroregiónu Egrensis*

 

Zweckve rband Öfentlicher Personennahverkehr Vogtland Auerbach

dopravná obslužnosť národných parkov České Švýcarsko a Sachsische Schweiz po otvoreniu železničného priechodu Sebnitz – Dolní Poustevna (cz)

dopravná obslužnosť národných parkov České Švýcarsko a Sachsische Schweiz po otvoreniu železničného priechodu Sebnitz – Dolní Poustevna (de)

Verkehrsver bund Oberelbe GmbH Dresden

železničné spojenie Praha – Milovice – Mladá Boleslav – Liberec/Tanvald*

 

České dráhy a. s. Praha

železničné spojenie Chrudim – Jaroměř*

České dráhy a. s. Praha

železničné spojenie Plzeň – Plattling*

České dráhy a. s. Praha

Štúdie realizovateľnosti

vysokorýchlostné železničné spojenie Almaty – Astana*

 

 

Kazakstan respublikasinin kölik jäne kommunikaciya ministrligi Astana

regionálny dopravný systém euroregiónu Nisa/Nysa/Neisse (oponentúra)

Ministerstvo pro místní ro zvoj České republiky Praha

2. linka metra mesta Warszawa

Miasto Stoł eczne Warszawa

V. paneurópsky koridor Bratislava – Čierna nad Tisou št. hr. a VI. paneurópsky koridor Žilina – Čadca št. hr.

Železnice Sloven skej republiky š. p. Bratislava

odbočná vetva IV. paneurópskeho koridoru Praha – Cheb st. hr.*

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

spojovacia vetva IV. a VI. paneurópskeho koridoru Česká Třebová – Zábřeh na Moravě*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

železničné spojenie Praha – Kladno*

 

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

rekonštrukcia železničného uzlu Brno

Správa železniční dopravní cesty s. o. Praha

zavedenie vlakov na trati Praha Masarykovo nádraží – Praha letiště

Keolis SA Rueil-Malmaison

zavedenie vlakov na trati Chrudim – Jaroměř

Keolis SA Rueil-Malmaison

zavedenie vlakov na trati Příbram – Praha

Connex SA Paris

zavedenie vlakov v regióne Praha

 

VIAMONT a. s. Ústí nad Labem

zavedenie vlakov na trati Praha – Ostrava

STUDE NT AGENCY s. r. o. Brno

zavedenie vlakov na trati Praha – Košice

WAGON SE RVICE travel s. r. o. Bratislava

predĺžený XI. paneurópsky koridor Praha – Horní Dvořiště st. hr.*

 

České dráhy s. o. Praha

železničné spojenie Praha hlavní nádraží/Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany/Praha-Holešovice*

 

České dráhy s. o. Praha

Koncepčné štúdie

transformácia železníc v republike Slovenská republika*

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Bratislava

transformácia železníc v republike Česká republika**

České dráhy s. o. Praha

reštrukturalizácia železničnej osobnej dopravy firmy České dráhy a. s. po vyčleneniu nákladnej dopravy do samostatnej firmy ČD Cargo a. s.

 

České dráhy a. s. Praha

farebné riešeniе železničných vozidiel osobnej dopravy (sk) ADVERTISING GRO UP s. r. o. Bratislava
vysokorýchlostná železnica a jej prínos pre republiku Česká republika (cz)   Skupina pro podporu vysokorychlostní železniční dopravy Praha

Realizačné práce

zavedenie vlakov na železnici zväzku Svazek obcí údolí Desné

Connex SA Paris

zavedenie vlaku InterConnex Liberec – Binz

Connex SA Paris

zavedenie vlaku SuperCity Praha – Ostrava**

České dráhy s. o. Praha

zavedenie autovlaku Praha – Poprad**

České dráhy s. o. Praha

zavedenie služieb stewardiek na palubu vlakov firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Žele zničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedenie zón ticha na palubu vlakov firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedenie zón bezpečia na palubu vlakov firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zavedenie detských cestovných lístkov na palubu vlakov firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s.***

Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava

zaistenie financovania modernizácie motorových vozňov firmy Jindřichohradecké místní dráhy a. s. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

Jindřichohra decké místní dráhy a. s. Jindřichův Hradec

zaistenie financovania nákupu ekobusov firmy PROBO BUS a. s. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

PROBO BUS a. s. Králův Dvůr

zaistenie financovania nákupu ekobusov firmy TRANSCENTRUM bus s. r. o. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

TRANSCENTRUM bus s. r. o. Kosmonosy

zaistenie financovania nákupu ekobusov firmy Veolia Transport Praha s. r. o. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

  

Veolia SA Paris

zaistenie financovania nákupu ekobusov firmy Bosák bus s. r. o. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

Bosák bus s. r. o. Příbram

zaistenie financovania nákupu ekobusov firmy Cup Tour Bus s. r. o. z prostriedkov ROP (Regionálny operačný program)

  

Cup Tour Bus s. r. o. Příbram

zaistenie financovania modernizácie výroby náhradných dielov firmy LUFAX z prostriedkov OPKaHR (operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast)

 

 

LUFAX Gemerská Hôrka

 

získanie licencie a osvedčenia dopravcu pre firmu Abellio CZ a. s. Abellio BV Utrecht
Vysvetlivky
* pod hlavičkou firmy SUDOP PRAHA a. s. Praha
** pod hlavičkou firmy České dráhy s. o. Praha
*** pod hlavičkou firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s. Bratislava