Ateliér Parabola sa petične angažoval v kauzách:

 

- proti zrušeniu súčasného hlavného nádražia a jeho presťahovaniu mimo mestské centrum v meste Brno,

- proti sanácii výpravnej budovy nádražia Ústí nad Orlicí,

- proti sanácii výpravnej budovy nádražia Havířov,

- proti sanácii výpravnej budovy nádražia Holešov,

- pre obnovu železničnej trate Slavonice – Waldkirchen an der Thaya,

- proti preprave zdarma vo vlakoch v republike Slovenská republika,

- proti degradácii riešenia salónov 1. triedy vo vlakoch dopravcu České dráhy a. s.,

- pre schválenie výstavby diaľnice D1 Turany – Hubová vo variante s tunelom Korbeľka,

- proti devastácii kúpeľov Kyselka,

- pre zmenu funkcie námestia Malostranské námestie v meste Praha z parkoviska na park,

- proti výstavbe bytového domu U Milosrdných v podobe, zasahujúcej do kláštora Anežský kláštor, v meste Praha,

- proti sanácii domu na rohu námestia Václavské náměstí a ulice Opletalova ulice v meste Praha,

- proti sanácii hotelu Praha v meste Praha,

- proti spôsobu rekonštrukcie mostu Karlův most v meste Praha,

pre dostavbu radnice mestskej časti Praha 8.